Loading Laddar...
 

YKB (Yrkeskompetensbevis) - fortbildning

Klicka här för kursdatum

 

 

Du som har C-behörighet utfärdat före den 10 september 2009 är undantagen kravet på YKB-utbildningen. Däremot omfattas du av ett krav att fullföra din fortbildning före den 10 september 2016. För D-behörighet gäller fortbildning före den 10 september 2015.

Utbildningen består av fem fortbildningsdagar med en sammanlagd kurstid på 35 timmar. Du kan gå kurserna i valfri ordning och efter varje genomförd utbildning erhålls ett intyg.

Transportstyrelsen är tydliga att det inte kommer beviljas några dispenser för yrkesförare.

 

YKB-kurser

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell körning.

De fem fortbildningskurserna som måste genomföras för att få YKB-bevis är:

 

1. Sparsam körning

Sparsam körning tar upp ämnet i tre steg: den bakomliggande tekniken, energiflödet från bränsletank till hjul och förarens möjlighet att påverka bränseförbrukningen.
Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha fått ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur såväl miljö- som ekonomiskt perspektiv.
Min 7 timmars utbildning


2. Godstransporter

Godstransporter tar upp ämnen som Transportkedjan, Lastning och lossning, Laglig last samt Lastsäkring.
Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha fått uppdaterad information om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning
Min 7 timmars utbildning


3. Lagar och regler

Lagar och regler tar upp ämnen som Kör- och vilotider, Färdskrivare, Yrkesmässig trafik och Gränsöverskridande transporter.
Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha fått uppdaterad information om de lagar och bestämmelser som gäller för kör- och vilotider, färdskrivare och arbetstider i och utanför Sverige.
Min 7 timmars utbildning


4. Ergonomi och hälsa
Ergonomi och hälsa tar upp ämnen som Stress, Sömn, Kost/Droger, Ergonomi och Anatomi
Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha fått uppdaterad information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.
Min 7 timmars utbildning

 

5. Säkerhet och kundfokus

Säkerhet och kundfokus tar upp ämnen som Trafiksäkerhet, Första hjälpen, Brand, Hot och våld samt Kundfokus.
Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha fått en helhetsyn om hur säkerhet och kundfokus påverkar varandra.
Min 7 timmars utbildning
 

 

För mer information kontakta:

010 - 206 77 06
ykb@skaneutbildarna.se

Klicka här för kursdatum